Opstaldning

Hjælp til eller få fuldpas, helt efter hvad der passer ind i din hverdag

Vores grundpakke inkluderer:

  • Morgenfodring før udluk
  • Udluk af hestene på fold
  • Tildeling af wrap i slowfeeder i boksene
  • Indluk sidst på dagen
  • Fodring efter indluk
Dette gælder hele ugen, inkl. weekender og helligdage, for at holde rutinen så ens som muligt. Man muger selv ud og har som udgangspunkt fem staldvagter pr. måned, hvor man sammen med en anden opstalder lukker ind, fejer og fodrer. Der er ingen udlukningsvagter.

Har man behov for fuldpas pga. arbejdstider eller lignende, er det muligt at betale sig fra staldvagter samt evt. udmugning. Der er ligeledes mulighed for at få hesten ud på enefold i kortere tid, samt at få middagsfodret, såfremt man har behov for dette.

Almindeligt basisfoder, stråfoder og strøelse er inkluderet i prisen.

Praktiske oplysninger

Vi fodrer med Champ Combi Pellet, et basisfoder i pilleform som er uden havre. Der er ikke noget problem i at anvende eget foder eller at blande med vores, men prisen er den samme.

Hestene står på træpiller og der er 7 sække inkluderet pr. måned. Yderligere kan tilkøbes efter behov, ligesom man gerne selv må medbringe træpiller, smuld, spåner, tørv, hamp mv.

Vi anvender som udgangspunkt forholdsvis tørt wrap, produceret specifikt til heste. Der er 10 kg inkluderet pr. dag, med mulighed for tilkøb af yderligere.

Hestene går på folde inddelt i mindre flokke som sammensættes efter bedste evne, ud fra hvilke heste der fungerer sammen. Som alternativ er der mulighed for enefold.

På foldene tildeles løbende stråfoder i overdækkede slowfeedere. Som udgangspunkt anvendes der frøgræshalm, i det omfang vi kan skaffe det i en ordentlig kvalitet.

Der er pt. afsat ca. 15 bokse til opstaldede heste.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål, eller ønsker en uforpligtende fremvisning :-)